Nå tilbyr vi fleksible leiligheter i Gregers Kvartal på Løren!

Nå tilbyr vi fleksible leiligheter i Gregers Kvartal på Løren!
I Gregers Kvartal har vi søkt å tilby leiligheter for alle grupper av kjøpere, uansett familiestørrelse eller budsjett.

For at utvalget av leiligheter skal bli enda bredere, har vi tegnet om syv leiligheter i bygg C. Disse leilighetene får en fleksibel bruk. Det betyr at du enten kan bo i hele leiligheten selv, og benytte hybelen som hovedsoverom med eget tilliggende bad. Eller du kan bo i den ene delen av leiligheten selv, og leie ut den andre delen for en lengre eller kortere periode. Et siste alternativ er at du kjøper leiligheten sammen med en venn, slik at dere disponerer hver deres leilighet i leiligheten. Dette kan være en fin mulighet for flere til å kunne komme inn på boligmarkedet.

Priser fra 7 800 000,- │Størrelser fra 80,5 m²

Fleksible leiligheter med hybel

I Gregers Kvartal har vi søkt å tilby leiligheter for alle grupper av kjøpere, uansett familiestørrelse eller budsjett.

For at utvalget av leiligheter skal bli enda bredere, har vi tegnet om syv leiligheter i bygg C. Disse leilighetene får en fleksibel bruk. Det betyr at du enten kan bo i hele leiligheten selv, og benytte hybelen som hovedsoverom med eget tilliggende bad. Eller du kan bo i den ene delen av leiligheten selv, og leie ut den andre delen for en lengre eller kortere periode. Et siste alternativ er at du kjøper leiligheten sammen med en venn, slik at dere disponerer hver deres leilighet i leiligheten. Dette kan være en fin mulighet for flere til å kunne komme inn på boligmarkedet.

Priser fra 7 800 000,-
Størrelser fra 78,5 m²

Frist for forkjøpsrett
Salgsstart
Tilvalgsfrist
Innflytting
20. desember 2022
20. desember 2022
22. februar 2023
2024
4-roms med hybel


Denne endeleiligheten har lys fra tre sider og to balkonger. Leiligheten kan leveres som en 4-roms leilighet, eller kan inndeles som en 3-roms leilighet pluss en hybel. Begge disponerer en romslig balkong. Fra hybelen er balkongen innglasset mot Lørenveien med åpningsbare vindusfelt som går fra dekke til tak med rekkverk på utsiden av glassene. Mot gårdstunet er det over rekkverket skyveglass som kan åpnes helt. Balkongen i hoveddelen er også innglasset med skyvefelt over rekkverk.
Leilighetstype 2
Leilighetstype 1
4-roms med hybel


Denne leiligheten har mulighet for to fullverdige 2-roms leiligheter. Du kan også velge å benytte hybelen mot vest som et romslig hovedsoverom, hvor det 3. soverommet i stuen kan benyttes som et gjesterom/kontor/tv-stue. Leiligheten har to balkonger, både øst- og vestvendt. Den inntrukne balkongen på vestsiden vil få innglassing over rekkverk. På balkongen på østsiden vil det bli levert rekkverk.
Leilighetstype 1
4-roms med hybel


Denne leiligheten har mulighet for to fullverdige 2-roms leiligheter. Du kan også velge å benytte hybelen mot vest som et romslig hovedsoverom, hvor det 3. soverommet i stuen kan benyttes som et gjesterom/kontor/tv-stue. Leiligheten har to balkonger, både øst- og vestvendt. Den inntrukne balkongen på vestsiden vil få innglassing over rekkverk. På balkongen på østsiden vil det bli levert rekkverk.
Leilighetstype 2
4-roms med hybel


Denne endeleiligheten har lys fra tre sider og to balkonger. Leiligheten kan leveres som en 4-roms leilighet, eller kan inndeles som en 3-roms leilighet pluss en hybel. Begge disponerer en romslig balkong. Fra hybelen er balkongen innglasset mot Lørenveien med åpningsbare vindusfelt som går fra dekke til tak med rekkverk på utsiden av glassene. Mot gårdstunet er det over rekkverket skyveglass som kan åpnes helt. Balkongen i hoveddelen er også innglasset med skyvefelt over rekkverk.
Leilighetene leveres med to bad og et kjøkken. Det er ferdig opplegg for vann/avløp og ventilasjon for et eget kjøkken i hybelen. Dersom du ønsker kjøkken i hybelen, må dette bestilles som et tilvalg. Du kan også eventuelt montere kjøkken selv etter at du har flyttet inn. Det gjøres oppmerksom på at tilvalgsfrist for leilighetene utløper 22.02.23. Etter dette tidspunkt vil det ikke være mulig å få levert ferdig montert kjøkken fra utbyggers side, men kan ettermonteres av kjøper etter overtakelse. Det presiseres at det heller ikke vil være mulig å gjøre andre tilvalg etter dette tidspunkt.

Det gjøres oppmerksom på at man på vegg, hvor man har mulighet for innsetting av kjøkken, vil få synlige inspeksjonsluker og blendelokk som skjuler påkoblingspunkt for rør. Blendelokk leveres i benkehøyde og skaphøyde, plassering tilpasses utforming på kjøkken. Disse lukene/blendelokkene vil bli synlige hvis kjøper ikke installerer kjøkken.

Det leveres skillevegg med lydstender, isolasjon, fuget langs vegg og tak og et ekstra lag gips på hver side mellom hoveddel og hybel. Leiligheten leveres med to postkasser og to ringeklokker til callingen ved inngangsdøren nede. Det er lyddør fra gang til hoveddel og hybelen. Disse dørene har samme design som øvrige innvendige dører. Det leveres låsepakke med felles lås i inngangsdør, men med forskjellige låser til hoveddel og hybel. Leiligheten leveres med en sportsbod på 5 kvm.

Det er viktig å merke seg at disse leilighetene aldri kan deles i to seksjoner eller selges hver for seg senere. Dette er én boenhet og én seksjon, og vil også regnes som en boenhet/seksjon i sameiet i forhold til blant annet fellesutgifter.

Kvaliteter og tilvalg

Vil du vite mer?

Registrer deg her for å motta mer informasjon om Gregers Kvartal.
Vil du vite mer?
Registrer deg her for å motta mer informasjon om Gregers Kvartal.

Slik kjøper du i Gregers Kvartal

Du kan levere kjøpetilbud via boligvelgeren eller ved å laste ned kjøpsdokumentet og sende det til en av våre meglere.

Visningssenteret
Vårt visningssenter ligger i Lørenvangen 14, ved gangbroen. Det er mulig å booke egne 30 minutters besøk for å se modell og stille spørsmål.
Finn Bragnes
Eiendomsmegler
Iga Okon
Eiendomsmegler
Du kan levere kjøpetilbud via boligvelgeren eller ved å laste ned kjøpsdokumentet og sende det til en av våre meglere.

Vårt visningssenter ligger i Lørenvangen 14, ved gangbroen. Det er mulig å booke egne 30 minutters besøk for å se modell og stille spørsmål.
Slik kjøper du i Gregers Kvartal
Finn Bragnes
Eiendomsmegler
Iga Okon
Eiendomsmegler